KOntakty

pre spoluprácu

Dominik Ličák
Manažér skupiny

Tel: 0907 423 413

 

𝄞 Koncerty

𝄞 Firemné akcie

𝄞 Jarmoky

𝄞 Festivaly

𝄞 Oslavy

𝄞 Vystúpenia