KOntakty

pre spoluprácu

Noro Mészároš
Manažér skupiny

Tel: 0911 575 111

Dominik Ličák
Spolumanažér skupiny

Tel: 0907 423 413

 

– KOncerty

– Firemné akcie

– Jarmoky

– Festivaly

– Oslavy

– Vystúpenia